Demo

Huidige projecten

Studiefinanciering

Per 1 januari 2007 zijn dankzij Stichting Mirjam in Malawi 16 kansarme kinderen gestart met een middelbare schoolopleiding. Vanaf 1 januari 2010 studeren er elk jaar 42 kinderen op kosten van onze stichting op de middelbare school.

Ieder jaar mogen twaalf nieuwe kinderen instromen op de Bembeke CDSS.Voor deze kinderen maakt het een wereld van verschil. Als er geen donatie was geweest waren zij gedoemd geweest tot thuiszitten en een beetje op het land meehelpen. Nu kunnen zij zich verder ontwikkelen, een goede baan krijgen met een daarbij behorend inkomen waar de hele familie gelukkiger van zal worden.

Sinds 2015 is het voor studenten, die via MiM hun middelbaar onderwijs hebben afgerond,  mogelijk om financiële steun te krijgen bij een beroepsopleiding. Er wordt van hen wel een eigen bijdrage verlangd. 

Wilt u meehelpen aan de wereld van verschil voor deze kinderen? Doneer dan vier jaar €55,-, of in een keer €220,-.U geeft hierdoor een kansarm kind de gelegenheid de middelbare school te gaan volgen. Doneer nu!!!!

Zeepproject i.v.m. Coronavirus

Vanuit onze contactpersonen in Bembeke kregen we de vraag  of er een financiële ondersteuning voor het aanschaffen van emmers en desinfecterende zeep mogelijk zou kunnen zijn om zo de coronavirus te lijf te gaan.

We zijn gestart met een kwetsbare groep van 92 personen waarvoor een emmer en voor drie maanden zeep is aangeschaft. Het water moeten ze bij de dorpspomp gaan halen. Deze groep heeft een korte voorlichting gekregen hoe handen te wassen en de zeep efficiënt te gebruiken.

Inmiddels zijn we weer een aantal  maanden verder en hebben we ook gehoor kunnen geven aan hun oproep voor financiële steun om te leren hoe ze zelf  zeep kunnen maken zodat ze ook in de toekomst hier mee verder kunnen.  In onze digitale vergadering van 7 november hebben we hun “ondernemingsplan” goedgekeurd en is het sein op groen gezet om de eerste groep deel te laten nemen aan de cursus zeep maken.

Klik hier voor het ondernemingsplan

Studieboeken middelbare school (2019-2021)

De Malawiaanse overheid heeft besloten om landelijk een nieuwe leermethode in te voeren. De CDSS-school heeft hiervoor om ondersteuning bij de MiM gevraagd. Dit gaat gedurende drie jaar €10.000,- per jaar kosten. Dit bedrag is door een sponsor inmiddels aan Stichting MiM toegezegd, en voor het eerste jaar zijn de boeken ook al aangeschaft. Naast de bijdrage van de MiM dragen de school en de leerlingen een deel van de kosten ook zelf.

Landbouwproject / varkensproject

Vanaf 2010 hebben we in verschillende dorpen in Bembeke regio een varkensproject opgestart. De meest kwetsbare groep zoals mensen met hiv/aids besmetting, ouders/grootouders die hun kleinkinderen hebben opgenomen van hun overleden kinderen komen in aanmerking om zich aan te sluiten bij dit project. Ze moeten zich wel  aan regels houden die zijn opgesteld door een commissie.

In juni 2018 is weer een nieuwe groep toegevoegd aan het project. Zij hebben drie biggetjes gekregen die ze groot moet brengen en als deze varkens weer zelf biggetjes hebben gekregen moeten ze er daar drie van afstaan als betaling. In 2020 krijgen de deelnemers van het dorp Kantande nog financiële ondersteuning bij het verzorgen van hun varkens en worden een aantal deelnemers geholpen een beter onderkomen voor de varkens te realiseren. 

Interesse in dit project? Klik hier voor een documentaire gemaakt in Malawi over dit project.

Klik hier voor het projectplan.
Klik hier voor het financiële projectplan

Helpt u mee? Doneer hier!

Onderwijsverbeterplan voor de CDSS (middelbare school in Bembeke).

De kwaliteit van het onderwijs op de middelbare school moet verbeterd worden om het slagingspercentage van de leerlingen te vergroten. Edukans en de UVA hebben samen een programma ontwikkeld betreffende activerend leren (voor de uitgebreide beschrijving, klik hier). De cursus is gestart in 2017 bestaat uit 6 bijeenkomsten van telkens 2 weken, verspreid over een periode van 3 jaar.
Totale kosten: €12.000,--. Helpt u mee?

Chipalukwa school (2019-2020) 

In 2019 is gestart met de bouw van twee blokken van ieder vier klaslokalen bij de Chipalukwa basisschool. Deze school telt 2012 leerlingen en heeft 18 klassen, waarvan 7 permanente klaslokalen en 11 klassen die in de buitenlucht les krijgen. Niet handig in het regenseizoen van november tot april. Wilde Ganzen heeft dit project voor 1/3 mede bekostigd. Het totale project kost €71.410,-   

Mponela school (2020)

Klik hier voor meer informatie over dit project.
Klik hier voor een korte video over dit project.

 

porn porn

Neem contact met ons op

Per mail

Mail ons via info@stichting-mim.nl

Per post

Ons adres is: Reitselaan 73, 5076 CB Haaren

Per telefoon

Ons telefoonnummer is: 0411-621782

Rekeningnummer

Ons rekeningnummer is NL98RABO0121119572 t.n.v Stichting Mirjam in Malawi, te Haaren.