Stichting "MIRJAM IN MALAWI"

Secretariaat: Reitselaan 73 e-mail: stichtingmim@home.nl

5076 CB Haaren website: www.stichting-mim.nl

tel. 0411 62 17 82 Bankrekening: 12 11 19 572

23 januari 2012

Beste donateur van Stichting MiM,

In de juli nieuwsbrief van vorig jaar hebben we een bijdrage gevraagd voor de bouw van twee docentenhuizen en twee toiletblokken.

 

Dankzij de inzet van velen en de acties die ondernomen zijn, hebben we nu al het streefbedrag van 17.385,00 bij elkaar weten te brengen!!!

Enkele bijzondere acties willen we toch wel graag noemen zoals:

 

U hoeft dus voor ons project niet meer te storten op Wilde Ganzen.

Ons activiteiten nummer is gesloten.

 

Wist u dat:

1.      Ans en Wil van de Langenberg weer voor twee maanden naar Bembeke gaan waar zij zich speciaal zullen gaan bezig houden met de inrichting van het breiatelier. Ook zullen zij speciale aandacht besteden aan het opstarten van de bouw van de docentenhuizen bij de RC school. Waarschijnlijk is de bouw van het tweede toiletblok bij de kantchitoschool al opgestart voordat zij 11 maart daar aankomen.

 

2.      Er zich ook weer twee nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld die graag voor meerdere maanden gaan werken in Bembeke?

 

3.      MOV Haaren door Vastenactie in staat is gesteld om hun vastenactie onder de plaatselijke bevolking van Haaren, te houden voor de bouw van een docentenhuis bij de RC School. Vastenactie zal het ingezamelde bedrag verhogen met 50%. Basisschool De Klim-Op uit Haaren zal met de schoolkinderen hun vastenproject ook hiervoor inzetten. Hierdoor krijgt de RC school in Bembeke de beschikking over drie nieuwe docentenhuizen!!!

 

4.      Als u de nieuwsbrief per e-mail zou kunnen ontvangen, wij dat graag horen. We sparen hiermee weer geld uit wat we aan de projecten kunnen besteden.

 

 

Tot de volgende keer.

 

Namens het bestuur,

 

Corry van Tilburg, secretaris

Terug naar de site <<