Stichting "MIRJAM IN MALAWI"

Secretariaat: Reitselaan 73 E-mail: stichtingmim@home.nl

5076 CB Haaren Website: www.stichting-mim.nl

Telefoon: 0411 62 1782 Bankrekening: 12 11 19 572

Nieuwsbrief Mei 2013

Beste donateur,

 

Zoals toegezegd in de nieuwsbrief van december 2012 zullen wij u even bijpraten over de nieuwe projecten voor dit jaar.

         Speciaal onderwijs in Bembeke.

Drie basisscholen in Bembeke regio hebben het LD Resource Centre opgericht. (onderwijs voor moeilijk lerende kinderen). Dit centrum heeft onze hulp ingeroepen voor het realiseren van drie klaslokalen, een toiletunit, drie lerarenhuizen en aanleg van electriciteit. En natuurlijk voor de broodnodige inrichting en aanschaf van leermiddelen.

Het Montfort college, waar leerkrachten worden opgeleid voor dit soort speciaal onderwijs, heeft toegezegd te helpen bij aanschaf van de juiste leermiddelen en de leerkrachten te ondersteunen waar nodig.

Aan ons de vraag of we voor 26.500,-- kunnen gaan zorgen zodat dit project gerealiseerd kan gaan worden. We hebben al verschillende toezeggingen en overmakingen ontvangen dus de renovatie van het gebouw waar de drie klaslokalen in komen, is al gestart. Ook is begonnen met de bouw van het laatste lerarenhuis.

         Nieuwbouw bij de Ngonoondaschool

Deze school heeft dringend behoefte aan meer klaslokalen. Omdat er te weinig lokalen zijn voor de kinderen die daar op school zitten, is er als noodoplossing gekozen voor klaslokalen welke opgetrokken zijn op bamboe en riet.

In het regenseizoen kan hier geen les gegeven worden omdat het dan van alle kanten binnen regent.

De school heeft zelf al gezorgd voor de stenen en vraagt nu hulp om de rest te kunnen bekostigen.

Wilde Ganzen heeft toegezegd dit project mee te financieren.

Totaal is nodig: 22.010,--

Hiervan neemt Wilde Ganzen voor haar rekening: 7.810,--

Aan ons om in te zamelen: 14.200,--

U kunt voor dit project ook rechtstreeks naar Wilde Ganzen overmaken en wel als volgt:

Rekeningnummer40.000 t.n.v. Wilde Ganzen Hilversum met vermelding: Project MIRJAM IN MALAWI Activiteitnummer:2013.223

We willen dit jaar graag alle automatische overschrijvingen van de donateurs, die niet voor een speciaal project geschonken zijn, voor bovengenoemde twee projecten gaan inzetten.

 

En verder:

         hebben we in april een container met heel veel materiaal kunnen versturen.

         gaan Ans en Wil( bestuurslid) in september weer naar Bembeke om de projecten te begeleiden.

         blijven we het varkens- en studiefinancieringsproject ondersteunen.

 

Heel veel dank voor uw bijdrage en graag weer tot de volgende nieuwsbrief.

 

Namens het bestuur:

Corry van Tilburg, secretaris

<< Ga terug naar de site