Stichting "MIRJAM IN MALAWI"                             

Secretariaat:  Reitselaan 73              e-mail:   stichtingmim@home.nl

                      5076 CB Haaren          website: www.stichting-mim.nl

               tel.  0411 62 17 82             Bankrekening: 12 11 19 572                                                               

                

                         

                        Nieuwsbrief  Januari 2012

 

Beste vrienden,

 

 Een korte nieuwsbrief maar niet minder belangrijk!!

 

Wij willen graag alle donateurs, groot en klein, hartelijk danken voor de steun in 2011. Zonder uw giften zouden wij nergens zijn. Daarom nogmaals dank, dank, dank.

 

We hopen dat u fijne feestdagen achter de rug hebt en wensen u alle goeds voor dit komend jaar.

 

Via de  nieuwsbrieven hebben wij u steeds op de hoogte gehouden van onze projecten en activiteiten gedurende het afgelopen jaar.

 

Wat staat er zoal op de rol voor 2012?

  1. Het tweede varkens- en bonen project zal medio mei afgerond worden.
  2. De renovatie van de klaslokalen van de Kantchitoschool wordt afgerond.
  3. Er komt een noodaggregaat bij het gezondheidscentrum in Bembeke.
  4. Het naaiatelier wordt uitgebreid met een productieafdeling en een breiatelier.
  5. Via studiefinanciering kunnen weer 13 nieuwe studenten deelnemen aan het voortgezet onderwijs.

 

Als onze inzamelingsacties succesvol verlopen dan:

ˇ         komen er twee toiletblokken  bij de Kantchitoschool.

ˇ         komen er drie lerarenhuizen bij de RC School.

 

Een flinke uitdaging om dit alles te realiseren maar samen met u moet ons dat zeker gaan lukken.

 

Wij gaan er voor!!

 

Bestuur

Mirjam, Wil, Sandra, Maarten, en Corry

en vrijwilligers

Ans, Cécile, Chris, Jelle, Lonneke, Maria en Wim

 

Terug naar de site <<