Stichting Mirjam in Malawi
Overzicht van ontvangsten en uitgaven over 2013. Datum:06-01-2014
Ontvangsten Uitgaven
Giften algemeen 9324,54 Project studenten middelbare school 7495,00
Opbrengst statiegeld-aktie 1891,55 Project naaiatelier 15236,58
Giften project studenten middelbare school 1285,00 Project Kantchitoschool 600,00
Giften project naaiatelier 19250,00 Project speciaal onderwijs 30688,50
Giften project speciaal onderwijs 30010,00 Project St. Anna's Health Centre 5689,65
Giften St. Anna's Health Centre 4545,90 Project Ngonoonda school 18110,00
Landbouwproject 2100,00
Diverse kleine projecten 718,80
Totaal uitgaven aan projecten in Malawi 80638,53
Rente opbrengsten 1424,15
Bankkosten 231,18
Administratiekosten 30,00
Kosten MIM-huis in Bembeke 865,30
Subtotaal ontvangsten 67731,14 Toaal uitgaven aan organisatiekosten 1126,48
Negatief saldo 14033,87
Totaal ontvangsten 81765,01 Totaal uitgaven 81765,01
Balans per 31-12-2013
Debet Credit
Liquide middelen: bankrekeningen: Eigen Vermogen  23070,85
Rabobank: 3501,52 Voorziening studenten middelbare school 12000,00
ASN-bank 43569,33 Nog in 2014 te betalen kosten uitbreiding naaiatelier 7000,00
Nog in 2014 te betalen kosten speciaal onderwijs 5000,00
Totaal Debet 47070,85 Totaal Credit 47070,85
<< Terug naar de site