Demo

Huidige projecten

Studiefinanciering

Per 1 januari 2007 zijn dankzij Stichting Mirjam in Malawi 16 kansarme kinderen gestart met een middelbare schoolopleiding. Vanaf 1 januari 2010 studeren er 49 kinderen op kosten van onze stichting op de middelbare school.

Ieder jaar mogen tien nieuwe kinderen instromen in het middelbaar onderwijs. Daarnaast mogen er drie kinderen met een zeer goede "eindcito" in groep 8, instromen op een boardingschool. Na het behalen van hun diploma hebben zij meer kans om aangenomen te worden op een vervolgopleiding.

Voor deze kinderen maakt het een wereld van verschil. Als er geen donatie was geweest waren zij gedoemd geweest tot thuiszitten en een beetje op het land meehelpen. Nu kunnen zij zich verder ontwikkelen, een goede baan krijgen met een daarbij behorend inkomen waar de hele familie gelukkiger van zal worden.

Sinds 2015 is het voor studenten, die via MiM hun middelbaar onderwijs hebben afgerond,  mogelijk om financiële steun te krijgen bij een beroepsopleiding. Er wordt van hen wel een eigen bijdrage verlangd. 

Wilt u meehelpen aan de wereld van verschil voor deze kinderen? Doneer dan vier jaar €75,-, of in een keer €300,-.U geeft hierdoor een kansarm kind de gelegenheid de middelbare school te gaan volgen. Doneer nu!!!!

Klik hier voor onze folder over de studiefinanciering. (PDF, 1,17 MB)

Landbouwproject / varkensproject

Vanaf 2010 hebben we in verschillende dorpen in Bembeke regio een varkensproject opgestart. De meest kwetsbare groep zoals mensen met hiv/aids besmetting, ouders/grootouders die hun kleinkinderen hebben opgenomen van hun overleden kinderen komen in aanmerking om zich aan te sluiten bij dit project. Ze moeten zich wel  aan regels houden die zijn opgesteld door een commissie.

In november 2017 is weer een nieuwe groep toegevoegd aan het project. Zij hebben drie biggetjes gekregen die ze groot moet brengen en als deze varkens weer zelf biggetjes hebben gekregen moeten ze er daar drie van afstaan als betaling. 

Helpt u mee? Doneer hier!

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs in Bembeke krijgt er drie klaslokalen bij. De behoefte aan speciaal onderwijs blijkt groter dan voorheen werd ingeschat. Ook komt er een computerlokaal. Speciaal voor dove en blinde kinderen zullen er gespecialiseerde leerkrachten aangetrokken worden. De speelplaats zal worden aangepast zodat het voor alle kinderen veilig is. Wilde Ganzen heeft het project mede gefinancierd.

Klik hier voor het projectplan

Onderwijsverbeterplan voor de CDSS (middelbare school in Bembeke).

De kwaliteit van het onderwijs op de middelbare school moet verbeterd worden om het slagingspercentage van de leerlingen te vergroten. Edukans en de UVA hebben samen een programma ontwikkeld betreffende activerend leren (voor de uitgebreide beschrijving, klik hier). De cursus is gestart in 2017 bestaat uit 6 bijeenkomsten van telkens 2 weken, verspreid over een periode van 3 jaar.
Totale kosten: €12.000,--. Helpt u mee?

Maisproject

In november 2017 zijn de boeren die hiervoor geselecteerd waren, gestart met het op een speciale manier bewerken van de grond en zaaien van de mais waardoor de opbrengst groter moet zijn als op de traditionele manier van mais telen. Voor een uitgebreidere beschrijving van dit project klikt u hier.

porn porn

Neem contact met ons op

Per mail

Mail ons via info@stichting-mim.nl

Per post

Ons adres is: Reitselaan 73, 5076 CB Haaren

Per telefoon

Ons telefoonnummer is: 0411-621782

Rekeningnummer

Ons rekeningnummer is NL98RABO0121119572 t.n.v Stichting Mirjam in Malawi, te Haaren.